Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. Инициативата за безопасен интернет за деца започва на 01.06.2022 г. с открит урок по темата, който министър Божидар Божанов провежда от 14 ч. за ученици от 4 и 5 клас от 148-мо ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ в София. Международният съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области е разработил:

 Последвайте линка: Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн.