Правата на детето

В нашата страна за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години. Ако си под 18, следващите редове ще ти бъдат полезни! Ако си по- голям, разкажи на по-малките от теб!

Освен твоите родители или настойници, държавата също трябва да се грижи за теб и да те закриля. Всички видове закрила, които можеш да получиш, са описани в специален закон – Закон за закрила на детето.

Всички ние сме различни – външният ни вид, езика, на който говорим, религията, мнението ни, средата, в която живеем, нашите родители. Това не ни пречи да учим и да играем заедно. Тези различия ни правят уникални и еднакво ценни като хора. Независимо дали имаме увреждане или сме деца от малцинствата, всички ние имаме еднакви права и никой не може да се отнася несправедливо към нашата уникалност!

Какво не трябва да забравяш?

 1. Всички деца имат право да бъдат закриляни!
 2. Всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано!
 3. Всяко дете има право да расте в семейна среда или по възможност най- близката до нея!
 4. Всички хора, които взимат важни решения за детето, трябва да поставят на първо място неговите интереси!
 • Право на закрила
 1. Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.
 2. Никое дете не бива да бъде подценявано или унижавано.
 3. Всички деца имат правото да ходят на училище и да учат важни за тях неща.
 4. Когато си болен имаш правото да получиш помощта и грижите, които са ти нужни.
 5. Мислите и вярата на всяко дете се зачитат.
 • Закрила срещу насилие
 1. Никой няма право да те насилва, тормози, обижда или пренебрегва!
 2. Никой няма право да те принуждава да вършиш вредна за теб работа!
 3. Никой няма право да те принуждава да просиш!
 4. Ако някой те принуждава да проституираш, да продаваш тялото си за пари, в замяна на храна, облекло и др. или те заплашват и насилват незабавно потърси помощ и закрила!
 • Право на изразяване
 1. Всички деца имат правото да казват това, което мислят и чувстват. Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които те засягат.
 2. Твоето мнение трябва да бъде зачитано при взимането на всички решения, свързани с теб – в къщи, в училище, от властите и в съда.
 • Право на информиране и консултиране
 1. Ти имаш право да бъдеш информиран и да бъдеш съветван от Отделите за Закрила на Детето за всичко, което засяга теб или твоето семейство.
 2. Ако е необходимо можеш да бъдеш информиран и съветван (консултиран) без знанието на родителите или хората, които се грижат за теб. Твоето посещение в Отдела за закрила на детето може да бъде запазено в тайна, ако специалистите преценят, че е най – добре за теб.
 • Защита на религиозни убеждения
 1. До 14 годишна възраст родителите ти избират религията, която да изповядваш. От 14 до 18 годишна възраст със съгласието на твоите родители или настойници можеш сам да направиш своя избор.
 2. В случай на неразбирателство между теб и родителите ти по религиозни въпроси можеш да се обърнеш за подкрепа и съдействие към отделите за закрила на детето.
 • Право на изслушване в съда
 1. Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.
 2. Преди да бъдеш изслушан социален работник ще ти помогне да получиш необходимата информация, за да формираш мнението си. Той трябва подробно да ти обясни, какво ще се случи след като разкажеш какво мислиш и чувстваш пред съда. Социалният работник трябва да ти обясни също какво ще се случи с теб и твоите родители, когато съдът изпълни (се съобрази с) твоите желания.
 3. След като ти представят нужната информация, ще бъдеш изслушан в подходяща за теб обстановка и в присъствието на социалния работник.
 4. Ти трябва да бъдеш уведомен за взетото от съда решение.
 5. Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст.